כיצד מגישים טופס בקשה לצו ירושה? מה יש לצרף אל הבקשה? כיצד מתנהל התהליך? מי יכול לערער על הבקשה וכמובן טופס בקשה להורדה ולינקים למידע חשוב נוסף

1. בקשה לקבלת צו ירושה יש להגיש ללשכת רשם הירושה, הממוקמת באזור מושבו של המוריש (במקרה ומדובר בתושב זר – יש להתייחס לכך בהתאם למקום נכסיו).

במידה ואתם מתקשים למצוא את האזור המתאים לביצוע הפעולה תוכלו לברר זאת בלשכות הרשם או באתר האינטרנט.

להורדת טופס הבקשה לצו ירושה – לחצו כאן.

 

2. יש לשלם שתי אגרות תשלום בגין הבקשה למתן צו ירושה. מדובר באגרת פתיחת התיק (השובר הכחול) ובאגרת פרסום בעיתון (השובר הכתום).

את האגרות ניתן לשלם בדרכים הבאות:

א. דרך האינטרנט תוך שימוש בשירות התשלומים הממשלתי – באמצעות כרטיס אשראי.
ב. בסניפי בנק הדואר בישראל. התשלום נעשה באמצעות שוברי תשלום, אותם ניתן למצוא בלשכות הרשם בלבד (ניתן גם להזמין אותם ולקבלם הביתה בדואר.
ג. דרך שלישית לביצוע התשלום היא על ידי ביצוע הפקדה לחשבונות המצוינים בסעיף זה בבנק הדואר, חשוב לזכור לצרף לבקשה גם אישור על ההפקדה:
אגרת פתיחת תיק – חשבון מס' 0021886.
אגרת פרסום בעיתון – חשבון מס' 0021909.

אחת לחצי שנה מתעדכנות אגרות התשלום של רשם הירושה וניתן למצוא אותן באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

3. מאתר האפוטרופוס הכללי ניתן להוריד את טופס הבקשה לצו ירושה ( טופס 1 – תקנה 14א ).
א. טופס זה ניתן למלא בכתב יד או באמצעות הדפסתו כמסמך word.
ב. סעיפים שאינם אקטואליים/רלוונטים עבורכם – יש למחוק בקו.
ג. על טופס הבקשה יש לחתום בנוכחות עורך דין, דיין, שופט או ראש רשות מקומית.

4. מסמכים שעליכם לצרף לטופס הבקשה לצו ירושה:
א. יש לצרף שני שוברי תשלום, ששולמו מבעוד מועד בבנק הדואר, או אישור על הפקדת התשלום לחשבונות, או אישור שהתשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי באינטרנט.
ב. יש לצרף את תעודת הפטירה של המנוח ושל כל יורש אחר שנפטר – על תעודת הפטירה של המנוח להיות מקורית או העתק עם חותמת "נאמן למקור" של עו"ד.
לגבי תעודה של יורש שנפטר, יש להגיש צילום של תעודת פטירה.

במקרים בהם אין תעודת פטירה, עליכם להגיש בקשה נוספת להוכחת מוות. לבקשה זו עליכם לצרף כל הוכחה (מלבד תעודת הפטירה) להוכחת מותו של אותו אדם. הגשת בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה נוסף  באמצעות השובר כחול, את גובה האגרה תוכלו למצוא באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

במידה ומדובר בתושב ישראל, שנפטר בחו"ל, עליכם להמציא ממשרד הפנים "תמצית רישום" ובה מצוין תאריך פטירתו של המנוח.

ג. יפוי כח – במידה והמבקש מיוצג על ידי עו"ד, עליו להגיש יפוי כח מקורי או "נאמן למקור".

ד. הודעות לכל היורשים – באמצעות הדואר הרשום עליכם להוציא הודעות לכל היורשים. אל ההודעות עליכם לצרף בקשה לקבלת אישור על משלוח ההודעות בדואר רשום.
מאתר האפוטרופוס הכללי תוכלו להוריד טופס "הודעה ליורש על פי דין" (טופס 3א – תקנה 14(ב)(4)).
דרך נוספת היא להגיש מכתבי הסכמה – מדובר באישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.

ה. צירוף תצהירי הסתלקות מקוריים – זאת במידה והיורשים מסתלקים מחלקם בעיזבון.

5. במידה ומדובר בבקשה לצו ירושה של אדם שלא היה תושב מדינת ישראל, יש לצרף, בנוסף למסמכים שפורטו, גם את המסמכים הבאים:

א. נסח רישום מקרקעין המעיד על הימצאות מקרקעין כלשהם ע"ש המנוח, אישור כי קיים חשבון ע"ש המנוח בבנק או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם אליו מוגשת הבקשה.

ב. כל מסמך זר שנושא את חותמת קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת "אפוסטיל" (חותמת רשמית המוטבעת על גבי המסמך).

ג. נוסח תרגום נוטריוני לשפה העברית של כל אחד מהמסמכים הכתובים בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).

ד. חוות דעת הדין הזר – חוות דעת זו מכין משפטן מומחה לדין הזר.

ה. צו פורמלי.

6. יש להכין בארבעה סטים את הבקשה והמסמכים הנלווים: כלומר אחד מקור ושלושה העתקים.

7. את הבקשה תוכלו להגיש בדלפק רשם הירושה בלשכות, בשעות קבלת קהל אותן תוכלו למצוא באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, או באמצעות הדואר.
*במחוזות תל אביב וירושלים, ניתן להגיש את הבקשה בתיבת שירות המוצבת בלובי הבניין בכניסה.

8. הטיפול בבקשה נערך על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה:

א. מסמכי הבקשה נבדקים בכדי לוודא שאכן כל הטפסים הוגשו והבקשה ערוכה על פי החוק והתקנות.
ב. מזכירות הרשם מזינות את פרטי המנוח והבקשה למחשב.
ג. הבקשה מקבלת מס' תיק באפוטרופוס הכללי.
ד. העתק של הבקשה המקורית מועבר לבא כח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, זאת לצורך ביצוע בדיקה משפטית וקביעת עמדתו לבקשה.
ה. העתק שלישי של הבקשה נשלח בחזרה למגיש הבקשה (או לבא כוחו), כשעליה מדבקה ועליה מספר הבקשה.

*בקשה שהוגשה באמצעות הדואר או תיבת שירות, במחוזות תל אביב וירושלים,  תטופל במסלול מהיר. לעומת זאת בקשה שהוגשה בדלפק המשרדים – תטופל במסלול הרגיל.

9. כל בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי. כל המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך פרסום הבקשה בעיתון.

10. תגובתו של בא כח היועץ המשפטי לבקשה תינתן בתוך 45 ימים ( זאת מהתאריך שמופיע על המדבקה בבקשה).

תשומת לבכם לסוגי התגובות של ב"כ היועמ"ש לממשלה ומשמעותן:

א.במידה והתקבלה הודעה על "כוונה שלא להתערב בהליכים" – פירוש הדבר שב"כ היועמ"ש אישר את הבקשה. התגובה מועברת ללשכת הרשם, ובמקביל נשלחת גם למבקש הבקשה או לבא כוחו. במקרה מסוג זה עליכם להמתין לצו המבוקש שישלח אליכם בדואר – או להחלטה כי התיק עבר לביהמ"ש.

ב. "הודעה על כוונה להתערב בהליכים"– משמעות הודעה זו היא שב"כ היועמ"ש מבקש מביהמ"ש לקיים דיון בנוגע לבקשה ולא ניתן להכין צו על ידי הרשם. תיק מסוג זה יועבר לבית המשפט לענייני משפחה המתאים. החלטה לגביו תישלח בדואר למבקש הבקשה או  אל בא כוחו.

ג. "דרישת פרטים" – משמעותה שבבקשה חסרים פרטים וב"כ היועמ"ש לממשלה לא אישר עדיין את הבקשה. הודעה זו נשלחת רק למבקש עצמו או בא כוחו – ועליהם להשלים פרטים אלה על מנת להשלים את התהליך ובכדי שהבקשה תאושר.

במידה ונתבקשתם להגיש בקשה מתוקנת – יש להגישה בשלושה עותקים כשאליה מצורפת האגרה הקבועה הכתובה בתקנות למזכירות הרשם לענייני ירושה.
צו יינתן רק לאחר שב"כ היועמ"ש לממשלה ימציא לרשם "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים".
קיימים מקרים בהם ב"כ היועמ"ש לממשלה ממציא "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" אך בשל סעיף 67א(א) לחוק הירושה, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה (לדוגמא: כאשר הוגשה התנגדות לבקשה, תיקים של תושבי חו"ל וכו).
במידה ולא קיבלתם את תגובת בא-כח היועץ המשפטי לממשלה באפוטרופוס הכללי – עליכם לבצע בירור במשרדם.

11. לאחר שהתקבלה תגובת בא-כח היועץ המשפטי לבקשה, וגם לאחר שחלפו המועדים הסופיים להגשת הודעת התנגדות – יינתן צו ירושה או יועבר התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.

בבקשות לצו ירושה, שהועברו לביהמ"ש לענייני משפחה עפ"י סעיף 67א לחוק הירושה, יינתן הצו ע"י ביהמ"ש ולא על ידי הרשמים לענייני ירושה.

12. במערכת רשם הירושה, שבאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי,  תוכלו לבדוק את מצב ההליכים בתיק שלכם, ואם נתקבלה החלטה.

כתבות נוספות

 
global $options; foreach ($options as $value) { if (get_settings( $value['id'] ) === FALSE) { $$value['id'] = $value['std']; } else { $$value['id'] = get_settings( $value['id'] ); } } ?>

32,158 תגובות

 1. דוד הגיב:

  היכן אפשר להוריד טופס של צו ירושה בבית הדין הרבני (שהוא, אגב, הרבה יותר פשוט ופחות מסובך מבחינה ביורוקרטית) הבעיה שבאתר של בית הדין אפשר להדפיס רק כשכל הפרטים כבר מלאים ואני זקוק לטופס שאפשר להוסיף פרטים אחרי ההדפסה.

 2. אלון הגיב:

  לא ברור מה עדיף ברבנות או אצל רשם הירושה, על פניו נראה שיש פער גדול בתעריפים לטובת הרבנות, במיוחד כשלא מדובר ברכוש משמעותי זה יוצא יקר

 3. אבי פנו הגיב:

  טענתי שלא ניתן להוריד את הטופס לבקשת צו ירושה. ישנה דרישה לשם משתמש וסיסמא

 4. אבי פנן הגיב:

  הכתבה מועילה אולם לא ניתן להוריד את טופס הבקשה לצו הירושה. יש דרישה לשם משתמש וסיסמא

 5. יהודה עוזרי הגיב:

  ראשית כל תודה על הסבר המפורט בעניין הגשת צו ירושה . רק לא הבנתי אם אני שולח לכל אחי בדואר רשום, מה אני אמור לכתוב איזה לשון של טקסט? ועוד דבר מהו מסלול מהיר ורגיל ? אשמח לקבל תשובה …. תודה מראש ויישר כח

דעתך חשובה - הגב לכתבה