מנוחת עדן

מנוחת עדן

מנוחת עדן מספקים שירותי הטסת נפטרים, שירותי קבורה ועוד.

מספר הטלפון של מנוחת עדן הינו: 057-5622230