מילים מהלב

מילים מהלב

אצל מילים מהלב תוכלו לקבל שירותי נאומים, ברכות העסק ממוקם בעיר כנף.

מספר הטלפון של מילים מהלב הינו: 050-4478278