חברה קדישא תל אביב

חברה קדישא תל אביב

משרדי חברה קדישא תל אביב ממוקמים במועצה דתית רח' נתן אלבז ת"ד 100 מיקוד 22832 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-980-8029 04-980-8365 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא תל אביב : מגירה משה 04-980-8713 , 052-3665-67