חברה קדישא שלומי

חברה קדישא שלומי

משרדי חברה קדישא שלומי ממוקמים במועצה דתית ההסתדרות ת"ד 107 מיקוד 80100 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-689-7034 08-689-7666 08-689-9331 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא שלומי: יפרח יצחק 08-689-1334 , 050-5540-402 מנהל-אביטן שמעון 050-5571-411