חברה קדישא שדרות

חברה קדישא שדרות

משרדי חברה קדישא שדרות ממוקמים במועצה מקומית ע"י נהריה ת"ד 25 מיקוד 25227 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-982-0251 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא שדרות: בן-מאיר הלל מנהל-תמים דוד 04-982-0179 ,054-5621-411