חברה קדישא רמת-השרון

חברה קדישא רמת-השרון

משרדי חברה קדישא רמת-השרון ממוקמים במועצה דתית רח' גולומב 25 ת"ד 36 מיקוד 72100 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-922-5360 08-922-7751 08-925-3074 שלוחה מס' 2 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא רמת-השרון: יצחקי מוטי 08-921-4624 , 052-3687-464 מנהל-דגן מוריס 08-922-8758 , 052-3696-029