חברה קדישא רמות-השבים

חברה קדישא רמות-השבים

משרדי חברה קדישא רמות-השבים ממוקמים בחברה קדישא רח' הרב משולם יוסף 4 מיקוד 76233 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-945-7206 08-945-0242 08-945-8668 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא רמות-השבים: יששכר חרזי 050-5534-737