חברה קדישא רחובות

חברה קדישא רחובות

משרדי חברה קדישא רחובות ממוקמים בחברה קדישא רח' הירשנזון 6 מיקוד 76484 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-945-6677 08-945-6298 08-945-5288 052-726-793 (מזכירה) . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא רחובות: שרעבי ראובן 08-456-298