חברה קדישא רחובות

חברה קדישא רחובות

משרדי חברה קדישא רחובות ממוקמים בחברה קדישא רח' מנוחה ונחלה 4 (עוברים לרח' בנימין 28) מיקוד 76209 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-945-4633 08-945-1041 057-310-3999 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא רחובות: הרב גורטלר נחום מנהל-הרב פולק ברוך 08-945-8065 ,057-3103990