חברה קדישא ראש פינה

חברה קדישא ראש פינה

משרדי חברה קדישא ראש פינה ממוקמים בחברה קדישא רח' חלוצי יסוד המעלה 8 פינת לבונטין ת"ד 3059 מיקוד 75130 מספרי הטלפון למידע כללי: 03-966-5522 03-964-8195 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא ראש פינה: גינות צבי מנהל-ברויאר יוסף 03-945-8565 050-5338-455