חברה קדישא ראש העין

חברה קדישא ראש העין

משרדי חברה קדישא ראש העין ממוקמים במועצה דתית רח' הירדן 7 ת"ד 585 מיקוד 10200 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-694-0221 04-694-0358 04-690-4359 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא ראש העין : הרב מלכה ניסים 04-694-0254 ,052-2854-847