חברה קדישא ראשון-לציון

חברה קדישא ראשון-לציון

משרדי חברה קדישא ראשון-לציון ממוקמים במועצה דתית רח' העצמאות 10 ת"ד 7 מיקוד 40850 מספרי הטלפון למידע כללי: 03-938-9689 03-901-4069 03-938-0156 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא ראשון-לציון: אשואל ישעיהו 03-938-0379 050-5271-428