חברה קדישא קרית-שמונה

חברה קדישא קרית-שמונה

משרדי חברה קדישא קרית-שמונה ממוקמים במועצה דתית רח' הרצל 44 ת"ד 4 מיקוד 70500 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-935-4360 08-941-3786 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא קרית-שמונה: גהלי יעקב 08-941-4824 , 052-2893-051 מנהל-מרחבי שלמה 08-941-4743 , 052-2946-890