חברה קדישא קרית – עקרון

חברה קדישא קרית – עקרון

משרדי חברה קדישא קרית – עקרון ממוקמים במועצה דתית רח' הרקפת-בניין הקניון ת"ד 191 מיקוד 83021 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-858-1337 08-858-7867 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא קרית – עקרון : בוזגלו מאיר 08-858-4240 ,050-7723-987