חברה קדישא קרית-מלאכי

חברה קדישא קרית-מלאכי

משרדי חברה קדישא קרית-מלאכי ממוקמים בחברה קדישא שד' משה גושן 76 ת"ד 279 מיקוד 26311 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-871-0575 04-870-2730 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא קרית-מלאכי: משה טמבור מנכ"ל-מלול שמעון 04-871-7476 , 057-7765-000