חברה קדישא קרית מוצקין

חברה קדישא קרית מוצקין

משרדי חברה קדישא קרית מוצקין ממוקמים במועצה דתית רח' להמן 15 ת"ד 1189 מיקוד 29000 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-877-7153 04-875-3819 04-875-3771 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא קרית מוצקין: הרב אברקי יוסף 04-875-6178 ,050-5241-218 מנהל-גלעדי רחמים 04-877-7153