חברה קדישא קרית-טבעון

חברה קדישא קרית-טבעון

משרדי חברה קדישא קרית-טבעון ממוקמים במועצה דתית שדרות לכיש 11 ת"ד 46 מיקוד 82100 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-681-2028 08-688-1691 08-688-6277 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא קרית-טבעון: הרב דהן יהודה 08-688-4636, 052-4575-742 מנהל-לחיאני מיכאל 08-688-2170 , 050-5392-619