חברה קדישא (קרית-טבעון(אל-רואי

חברה קדישא (קרית-טבעון(אל-רואי

משרדי חברה קדישא (קרית-טבעון(אל-רואי ממוקמים במועצה דתית האלונים 78 ת"ד 1008 מיקוד 36110 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-983-2714 04-983-2715 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא (קרית-טבעון(אל-רואי: אילוז עמי 04-955-8039 , 054-4962-727 מנהל-אלטהויז מנשה 04-983-4154 , 052-2457-226