חברה קדישא קרית -גת

חברה קדישא קרית -גת

משרדי חברה קדישא קרית -גת ממוקמים בחברה קדישא עיריית קריית-ביאליק רח' שדרות ירושלים 12 ת"ד 110 מיקוד 27000 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-878-0860 04-877-3269 (בי"ע) . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא קרית -גת: בילגרי אלכסנדר 04-871-3925 מזכיר-ברנשטיין אפרים04-871-2346