חברה קדישא עכו

חברה קדישא עכו

משרדי חברה קדישא עכו ממוקמים בחברה קדישא, רח' יערה 1, ת"ד 117 מיקוד 84965 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-646-0903 08-646-9311. לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא עכו: הרב גינזבורג 08-646-0903 052-2880-999 מנהל-דפנה משה 08-646-9311 050-5204-438