חברה קדישא סביון

חברה קדישא סביון

משרדי חברה קדישא סביון ממוקמים בחברה קדישא- נווה שלום, רח' הזית 1 מיקוד 42215 מספרי הטלפון למידע כללי: 09-884-0216 09-884-2614 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא סביון : אנגל דניאל 09-884-0122 גזבר-מזרחי אבנר 09-884-0216 052-2820-316