חברה קדישא משואות-יצחק

חברה קדישא משואות-יצחק

משרדי חברה קדישא משואות-יצחק ממוקמים במועצה דתית שד' בן גוריון ת"ד 13 מיקוד 80600 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-658-8111 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא משואות-יצחק : הרב בר- מוחא דניאל 08-658-8379, 057-7752-431