חברה קדישא מצפה-רמון

חברה קדישא מצפה-רמון

משרדי חברה קדישא מצפה-רמון ממוקמים במועצה דתית רח' המעפילים1 ת"ד 1204 מיקוד 21510 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-997-9689 04-997-3689 04-997-2776 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא מצפה-רמון: ביטון מאיר 04-997-9690, 052-3248-827 יו"ר-אלמקייס שמעון 04-997-9055, 050-5404-275