חברה קדישא מנחמיה

חברה קדישא מנחמיה

משרדי חברה קדישא מנחמיה ממוקמים במועצה דתית ממשית(מקלט תמנע) ת"ד 888 מיקוד 85025 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-651-7325 08-651-0913 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא מנחמיה: ביטון פנחס 08-651-7862, 050-6517-862 יו"ר-שטטנר שמחה 08-651-7906, 054-4676-405