חברה קדישא אבן יהודה

חברה קדישא אבן יהודה

משרדי חברה קדישא אבן יהודה ממוקמים במועצה דתית רח' אסותא 4, ת"ד 37 מיקוד 40500 מספרי הטלפון למידע כללי: 09-899-7127 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא אבן יהודה : שמואל שיר 09-899-8966 050-5218-424