אמבולנס א.ב

אמבולנס א.ב

אמבולנס א.ב מספקים שירותי הטסת גופות, שירותי קבורה ועוד.

מספר הטלפון של אמבולנס א.ב הינו: 057-7705732