אור ירושלים בע"מ

אור ירושלים בע"מ

אור ירושלים בע"מ מספקים שירותי הטסת גופות, שירותי קבורה ועוד.

מספר הטלפון של אור ירושלים בע"מ הינו:  057-6130359