קבורהחברה קדישא קצרין

חברה קדישא קצרין
צפיות 877

משרדי חברה קדישא קצרין ממוקמים בחברה קדישא רח' הברוש 16 ת"ד 4503 מיקוד 38900 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-636-2808 04-636-1127 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

סגור לתגובות על חברה קדישא קצרין

חברה קדישא ירושלים

חברה קדישא ירושלים
צפיות 827

משרדי חברה קדישא ירושלים ממוקמים בחברה קדישא – ספרדים רח' הרב קוק 8 ת"ד 10 מיקוד 91000 מספרי הטלפון למידע כללי: 02-622-1073 02-625-4371 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

סגור לתגובות על חברה קדישא ירושלים

חברה קדישא כרמיאל

חברה קדישא כרמיאל
צפיות 2123

משרדי חברה קדישא כרמיאל ממוקמים בחברה קדישא רח' הנשיא 6 מיקוד 34770 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-627-0413. לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא ירושלים

חברה קדישא ירושלים
צפיות 609

משרדי חברה קדישא ירושלים ממוקמים בחברה קדישא ירושלים ת"ד 41136 מיקוד 91410 מספרי הטלפון למידע כללי: 02-991-1446 02-999-7526 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

סגור לתגובות על חברה קדישא ירושלים

חברה קדישא לוד

חברה קדישא לוד
צפיות 2399

משרדי חברה קדישא לוד ממוקמים במועצה דתית רח' הגליל 19 ת"ד 19 מיקוד 20100 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-998-5630 04-998-1405 04-958-7935 04-958-0298 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא ירושלים

חברה קדישא ירושלים
צפיות 887

משרדי חברה קדישא ירושלים ממוקמים במועצה דתית רח' חבצלת 12, ת"ד 13 מיקוד 91000 מספרי הטלפון למידע כללי: 02-621-4849 02-621-4888 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

סגור לתגובות על חברה קדישא ירושלים

חברה קדישא מגדל

חברה קדישא מגדל
צפיות 699

משרדי חברה קדישא מגדל ממוקמים במועצה דתית רח' גדעון גרטבול 11 ת"ד 468 מיקוד 71205 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-922-4769 08-923-5618 08-923-4158 08-921-9502 08-921-9503 שלוחה מס' 3 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא ירושלים

חברה קדישא ירושלים
צפיות 2265

משרדי חברה קדישא ירושלים ממוקמים בחברה קדישא- פרושים הראשית והכללית רח' פינס 15 מיקוד 94701 מספרי הטלפון למידע כללי: 02-538-4144 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא מגדל-העמק

חברה קדישא מגדל-העמק
צפיות 947

משרדי חברה קדישא מגדל-העמק ממוקמים במועצה דתית בניין המועצה המקומית ת"ד 289 מיקוד 14950 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-672-1648 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא ירושלים

חברה קדישא ירושלים
צפיות 970

משרדי חברה קדישא ירושלים ממוקמים בחברה קדישא – מערבים רח' מסילת ישרים 1 ת"ד 336 מיקוד 94224 מספרי הטלפון למידע כללי: 02-625-5504. לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.