מועצה דתיתחברה קדישא צפת

חברה קדישא צפת
צפיות 2124

משרדי חברה קדישא צפת ממוקמים בחברה קדישא רח' ראשונים 6 ת"ד 1032 מיקוד 49260 מספרי הטלפון למידע כללי: 03-931-1328 03-930-2738 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא נס-ציונה

חברה קדישא נס-ציונה
צפיות 997

משרדי חברה קדישא נס-ציונה ממוקמים במועצה דתית רח' ישורון 9 ת"ד 25 מיקוד 22100 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-992-2316 04-992-3367 שלוחה מס' 6 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא קדימה

חברה קדישא קדימה
צפיות 807

משרדי חברה קדישא קדימה ממוקמים במועצה דתית רח' הפלמ"ח 78 ת"ד 1189 מיקוד 13221 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-697-2429 04-697-1633 04-697-2438 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

סגור לתגובות על חברה קדישא קדימה

חברה קדישא נצרת-עילית

חברה קדישא נצרת-עילית
צפיות 1324

משרדי חברה קדישא נצרת-עילית ממוקמים בחברה קדישא, רח' ויצמן 6 ת"ד 35 מיקוד 70400 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-940-3753 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא קיסריה

חברה קדישא קיסריה
צפיות 967

משרדי חברה קדישא קיסריה ממוקמים במועצה דתית הרב הרצוג 2 ת"ד 258 מיקוד 60920מספרי הטלפון למידע כללי: 09-899-0086. לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

סגור לתגובות על חברה קדישא קיסריה

חברה קדישא נשר

חברה קדישא נשר
צפיות 1350

משרדי חברה קדישא נשר ממוקמים בחברה קדישא, רח' גלבוע 16 (רבקה בן גל) עירייה מיקוד 17000 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-647-8823 (ישיר) 04-647-8888 (מודיעין) 04-655-5605 (בי"ע) . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא קצרין

חברה קדישא קצרין
צפיות 877

משרדי חברה קדישא קצרין ממוקמים בחברה קדישא רח' הברוש 16 ת"ד 4503 מיקוד 38900 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-636-2808 04-636-1127 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

סגור לתגובות על חברה קדישא קצרין

חברה קדישא נתיבות

חברה קדישא נתיבות
צפיות 1192

משרדי חברה קדישא נתיבות ממוקמים במועצה דתית, צבר 19, ת"ד 176 מיקוד 36660 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-821-4624 04-821-5215 04-821-5881 (בי"ע). לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

חברה קדישא קרית-ארבע

חברה קדישא קרית-ארבע
צפיות 841

משרדי חברה קדישא קרית-ארבע ממוקמים במועצה דתית רח' חוקוק 41 ת"ד 4848 מיקוד 12900 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-696-1036 04-696-1585 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

סגור לתגובות על חברה קדישא קרית-ארבע

חברה קדישא נתניה

חברה קדישא נתניה
צפיות 1512

משרדי חברה קדישא נתניה ממוקמים במועצה דתית, רח' חפץ חיים 404, ת"ד 7 מיקוד 80200 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-994-1027 08-993-3556 08-993-3555 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.