הטסת נפטרים לחו"לא.ע נפטרים

א.ע נפטרים
צפיות 745

א.ע נפטרים מספקים שירותי העברת נפטרים בכל חלקי הארץ, פינוי נפטרים מביתם, ארונות קבורה, רשיונות קבורה, הטסת נפטרים לחו"ל ועוד.