חברה קדישא פתח תקוה

חברה קדישא פתח תקוה

משרדי חברה קדישא פתח תקוה ממוקמים במועצה דתית הנשיא 1 ת"ד 202 מיקוד 42815 מספרי הטלפון למידע כללי: 09-894-0878 09-898-9024 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא פתח תקוה : מיוסט יעקב 09-894-8488, 050-5503-718