חברה קדישא פרדס חנה – כרכור

חברה קדישא פרדס חנה – כרכור

משרדי חברה קדישא פרדס חנה – כרכור ממוקמים במועצה דתית, הכלניות 1, ת"ד 1187 מיקוד 30300 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-984-2141 04-984-2922 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא פרדס חנה – כרכור : אלמקייס יהודה 04-984-2836, 052-3766-478