חברה קדישא פרדסיה

חברה קדישא פרדסיה

משרדי חברה קדישא פרדסיה ממוקמים בחברה קדישא רח' הדקלים 68 ת"ד 1866 פרדס חנהמספרי הטלפון למידע כללי: 04-637-3471 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא פרדסיה: דוד אדמוני 04-637-9074, 050-8332261