חברה קדישא עתלית

חברה קדישא עתלית

משרדי חברה קדישא עתלית ממוקמים במועצה דתית, רח' יהודה 34, ת"ד 169 מיקוד 80700 3 מספרי הטלפון למידע כללי: 08-995-9419 08-995-7269 08-995-9758 שלוחה מס' 2 . לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא עתלית: טובים חיים 08-995-5349, 050-5231-061