חברה קדישא ערד

חברה קדישא ערד

משרדי חברה קדישא ערד ממוקמים במועצה דתית, שדרות ארלוזורוב 34, ת"ד 2041 מיקוד 18100 מספרי הטלפון למידע כללי: 04-659-3507 04-652-8814 04-659-7438. לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא ערד: הרב משיח משה 04-659-2655 050-5303-260 מזכ"ל-ברוש יהודה 04-652-3691 050-6925-003