חברה קדישא נתניה(נווה שלום)

חברה קדישא נתניה(נווה שלום)

משרדי חברה קדישא נתניה(נווה שלום) ממוקמים בחברה קדישא, רח' פתח תקוה 12 מיקוד 42460מספרי הטלפון למידע כללי: 09-833-3419 09-833-3476. לחץ על פרטים נוספים לקבלת שמות וטלפונים נוספים של בעלי תפקידים.

טלפונים ליצירת קשר עם בעלי תפקידים בחברה קדישא נתניה(נווה שלום): מנהל-הרב שטיגליץ שלמה 03-570-3822