קרית עקרוןבית עלמין קריית-עקרון

בית עלמין קריית-עקרון
צפיות 1486

בית עלמין קריית-עקרון ממוקם ברחוב שבזי בית הקברות מספק שירותי קבורה דתית.